Het leven zoals het is 8

1/1

Als je bijvoorbeeld gefocust bent op je ene vinger, zie je je hand en de andere vingers niet.

 

Dat is een keuze.

De foto links is een beeld dat ons doet begrijpen, dat de andere vingers van onze hand nooit weg waren.Het is gelijkaardig aan bovenstaande. Alleen bij bovenstaand lijken de vingers volledig weg.

 Ze waren er altijd. Jij hebt ze weggestopt, hoe raar ook.

Dit beeld is een manier om het verschil tussen 3D en 5D aan te tonen. Het is zuiver een kwestie van keuze en gerichtheid.

Een afgescheiden aparte vinger bestaat helemaal niet. Dat kunnen we nog enigzins vatten.

1/1
1/1

Op dezelfde manier zijn in werkelijkheid de kelner en de vinger-persoon niet apart te benaderen. Ze zijn met elkaar verbonden. De relatie kelner en jij is ( schijnbaar) verborgen, hoe absurd ook. We hebben de relatie enkel weggedacht of 'over het hoofd' gezien. Het was een keuze het niet te zien.

 Een individeel persoon (zoals een vinger op zichzelf) bestaat helemaal niet. Dit begrijpen is de kwantumsprong van 3D naar 5D.

We beginnen in de nieuwe 5de dimensie te begrijpen dat we in het leven op elk moment in een spiegel kijken en dus naar onszelf in een spiegel. De kelner is een spiegel van ons, zoals een 'ding' om ons heen een spiegel is van wie wij denken dat we zijn. Van leren gesproken!

1/1

De wet van oorzaak en gevolg is aangepast. Het heeft een upgrade gehad.

We gingen er voordien van uit dat de wet van oorzaak en gevolg een vast extern gegeven was: er was de oorzaak en daarna het gevolg.

En deze ervaring speelde zich 'buiten ons' af, gebeurde buiten ons medeweten om.

Dit is niet zo. Elke gebeurtenis draagt 'onze' stempel van goedkeuring.

Enkel in de derde dimensie, de dimensie van individuatie, lijken de dingen buiten ons medeweten te gebeuren, daar waar een enkelvoudige vinger lijkt te bestaan zonder hand. Dit was zo opgezet als studiedoeleind.

De derde dimensie is enkel een manier van ‘kijken’. Het liet ons toe oorzaak en gevolg minutieus te ervaren en te bestuderen. Het is als een stap voor stap leren lopen van een peuter.

Dat noemt men ‘leren’.

Dat is wat we hier op aarde komen doen: leren wat manifesteren is creëren….als goddelijk wezen.

We zijn leerling goden.  

Het leven doet ons leren en leren stopt niet, tot we volleerd zijn. De aarde is een leeromgeving.

We kunnen leren niet stoppen zolang we leven. Stoppen met leren is gelijk aan dood zijn.

Dood echter bestaat niet. Het is enkel het einde van ‘het leren van 'deze les’.

We verlaten ‘ de huidige klas’ en gaan naar de volgende, zonder boete of straf.

En zo verlieten we na het Ascensiepunt, in 2012, de 'kleuterklas'.

Dit was de boodschap van de Maya's: het einde van de 3de dimensie.

Multidimensionality: 

Bank IBAN BE47 9731 5960 8480

BIC: ARSPBE22