Van 3D naar 5D 2

Bewustzijnsverhoging

•Het volgen van Gaia in haar proces naar HARMONIE EN VOLWAARDIG LEVEN

•Het opvolgen van de oproep tot ASCENSIE

10 LESSEN

inschrijven: Eric Huysmans

www.multidimensionality.eu

1/1
LES 6:

•Het niet locale Ik-bewustzijn

•De tweede deur: hart

•Het zielenpad

•De drie-eenheid en de ziel

•Channelen

•De 12 Ster: een kosmisch helingsprincipe

LES 7:


Het leegte vlak

•Overgang van een ik-bewustzijn naar een collectief

bewustzijn

•Werken met het collectief

•Overgave

•De menselijke taak

1/1
1/1
LES 8:

•Werken met Engelen

•Verheven Meesters

•Hogere Bewustzijnsvormen

•Overgave

LES 9:

•De derde deur: ZIJN

•Het Hogere Bewustzijn

•Tijd en Ruimte

•Het Hogere Zelf

•Onze oorsprong

1/1
1/1
LES 10:

•...

Multidimensionality: 

Bank IBAN BE47 9731 5960 8480

BIC: ARSPBE22