HET 12 STER HELINGSPRINCIPE

Ziekte is per definitie het niet begrijpen en volgen van je zielenpad.
Wij hebben hier het zielenpad onderverdeeld in 12 belichamingsfases: het inzoomen van het hoger zelf tot de volledige belichaming van het 'fysieke lichaam'.
In dit helingsprincipe maken we contact met de dimensie waar de 'blokkade(s)' zich bevinden en kijken dan of er nieuwe afspraken kunnen gemaakt worden of of er heling kan gebeuren op dat specifieke niveau. 

Multidimensionality: 

Bank IBAN BE47 9731 5960 8480

BIC: ARSPBE22