Meesterschap2

Wij zijn onbegrensde eeuwige wezens. We zijn alles en hebben alles.

Als we iets niet hebben is de juiste vraag: waarom denk/dacht ik dat?

Hoe heb ik deze gedachte waarheid en waarde gegeven?

De oplossing is dezelfde: herinner je 'het moment' dat je deze gedachte had. Laat deze gedachte los en herinner je de gedachte daarvoor, toen je die gedachte 'nog' niet had.

Dit noemt men helen, heel maken.

Dit kan met elke therapie die jou 'terug' brengt naar de oorspronkelijke toestand.

Elke therapie is een 'her-inneren'. De weg 'terug' is bij elke therapie verschillend. De uitkomst is dezelfde: eenheid, heel zijn.

 

 

De handeling van het her-nneren kunnen we analyseren en/of in fases indelen.

Wij hebben gekozen voor 12 fases ook dimensies genoemd.

Het veranderen van 'gedachte' of 'uitgangspunt' of 'referentiekader' of dimensie vraagt 'inspanning'.

Het is als het kijken naar je eigen vinger en beseffen dat je er wel 5 hebt, en je blik, jouw focus verplaatst naar je 'hele' hand.

Bij het zien van je hele hand merk je op dat er een arm aan hangt, en daaraan dan nog eens een lichaam.

Dit zijn focus verschuivingen, dimensie verschuivingen.

Een druppel wordt een oceaan.

Een rups wordt een vlinder.

12 Stappen in ons geval.

Van drie dimensionaliteit naar multidimensionaliteit

Multidimensionality: 

Bank IBAN BE47 9731 5960 8480

BIC: ARSPBE22