Kosmische poorten 10

1/1

Leren doen we samen.

Een vinger beweegt nooit alleen maar in samenwerking met de andere vingers.

 We komen samen en gaan weer onze eigen weg.

Het is een groepsreis. Onze zielen leren en ervaren in onderlinge samenwerking. We leren vanuit eenheid.

Een kosmische poort is een verzamelpunt, geplaatst in tijd en ruimte. Het is niet wijs op ons pad van leren/ervaren om al te ver af te dwalen of lang achter te blijven. We worden dan aangemaand haast te maken.

Lichtwerkers kunnen bij het naderen van zo een kosmisch verzamelpunt een soort stress ervaren, een innerlijke aandrang om voort te maken. Minder gevoelige mensen kunnen gewoon stress voelen, of zelfs pijn of ziekte of drama.

Het is een soort flessenhals, een checkpunt waarlangs elkeen dient te passeren. Het is een controle moment. Daar zorgen gidsen, engelen en verheven meesters voor. Het is een intense mix van leren, afspreken, vrij laten, helpen en verder gaan.

1/1
1/1

Er is niet één weg, één waarheid. Maar er is wel één doel vanuit een mengelmoes van interesses en ‘lessen’. Dit is een groepsreis. Iedereen is samen vertrokken en elkeen komt samen aan. Sterrenpoorten zorgen voor een vlotte doorstroming.

Er is geen goed of fout. Er is enkel een schijnbaar snel of traag, rechtdoor of zijwegjes. Alles gebeurt vanuit vrije wil en in onderlinge afstemming.

Het is een wonderlijke reis van vingers die bewegen los van elkaar, en aan elkaar vast, zoals een baby die leert zwemmen tot een volwassene die met fijne vingers boetseert en manifesteert, creëert en materialiseert.

Elke beweging is belangrijk. Elkeen is nodig. Niemand of niets is onnuttig.

Als we dit beseffen en ons op gelijkaardige manier gedragen komt de nieuwe wereld tevoorschijn: 5D.

We herkennen elkaar als vingers aan één hand. Dansende vingers werken samen en co-creëren met onze schepper. We scheppen met HEM, de bron.

1/2

Multidimensionality: 

Bank IBAN BE47 9731 5960 8480

BIC: ARSPBE22