Leren na Ascensie 9

1/1

Na het Ascensie punt veranderen aldus de spelregels.

Voorheen waren oorzaak en gevolg gescheiden fenomenen: ALS dit…DAN dat.

Als en dan leken gescheiden zoals de kelner en de klant gescheiden leken.

Dat noemden we de derde dimensie: de wereld gezien vanuit het materiële.

Na het Ascensiepunt worden de spelregels multidimensionaal. We zijn het peuter zijn ontgroeid.

  

Kelner en klant zijn zo min gescheiden als de vingers van een hand. Het vraagt tijd en inspanning om multidimensioneel te leren denken en leven.
Dat leren we samen in onze workshops.

De cosmos geeft ons 25000 jaar  ‘tijd’ om meester te worden in multidimensionaliteit.

Dan gaan we weer naar een volgende klas: 6D

1/1
1/1

Leren betekent fouten durven maken.

Van fouten leren we het beste.

Geniet van fouten in plaats van ze te vermijden.

 

Hoe vaak we ook onze nagels kuisen, onze nagels zullen steeds ‘vuil zijn’.

 

Wees trots op je werk, het bereikte!

1/1

Multidimensionality: 

Bank IBAN BE47 9731 5960 8480

BIC: ARSPBE22