STERRENKIND COMMUNICATIE

Het ongeboren kind verwacht in 5D een betere verwelkoming. Het heeft een zielentaak en er dienen afspraken te worden gemaakt.
Wij kunnen jullie helpen in contact te treden met dit sterren kind.
Beide ouders en het kind zullen daar de vruchten van dragen.

Multidimensionality: 

Bank IBAN BE47 9731 5960 8480

BIC: ARSPBE22