DE ENE OPLOSSING

1/1

De oplossing voor elk menselijk probleem is reeds 2000 jaar gekend en werd aangereikt door Christus, die het ook gewoon heeft geleerd.

Maar zoals vaak werd het verkeerd begrepen. Laat ons dit vandaag niet langer doen.

Elk probleem is een perceptie probleem: dualisme is een fout concept en slechts een zienswijze, geen echte realiteit.

De hele mensheid gelooft dat de wereld dualistisch is: oorzaak en gevolg houden elkaar in evenwicht.

De mensheid onderschrijft deze zienswijze, en maakt ze zo collectief waar. Het is enkel een collectieve zinsbegoocheling.

Dat is niet zo.

De wereld is als de heilige drievuldigheid.

1/1
1/1

Dit werd toentertijd niet begrepen omdat de mensheid er niet klaar voor was. Dit wist Christus ook. De vraag is: zijn we nu klaar? Hier is niets religieus aan. Het is heel eenvoudige logica.

Wat men hier dient te begrijpen:

Oorzaak en gevolg zijn slechts twee elementen uit een drieluik. We missen er een.

De derde is IDENTITEIT of ‘IK’. Je mag ‘ik’ niet uit de vergelijking halen.

Anders gezegd: Er is een schepper, een geschapene en een scheppen: drie in één.

Je kan deze drie elementen niet apart benaderen. Doe dit en er ontstaat een onevenwicht die we de sluier kunnen noemen. Anders gezegd : het is gewoon fout.

1/1
1/1

Denker, gedachte en denken zijn een en dezelfde( persoon).

Dit is de ‘godsgedachte’ en de oplossing voor elk probleem.

Je bent je eigen oorzaak en gevolg. De fout zit hem in het niet zien/begrijpen dat je (nog steeds)vanuit je ‘IK’ kijkt.

Vanuit je ‘IK’ of EGO kijken doet elke mogelijke oplossing verdwijnen. Het verandert verantwoordelijkheid voor je eigen denken/handelen in een dader/slachtoffer systeem.

Maar zulk systeem bestaat helemaal niet. Het is enkel een foute logica.

Toen Christus zei: mijn rijk is niet van deze wereld, bedoelde hij onder andere dat de oplossing niet in de derde dimensie ligt, omdat deze wereld niet drie dimensionaal is.  

Dualisme lijkt ze enkel zo te maken, door de foute perceptie.

In het midden van de drie-eenheid ligt een ruimte die het ego niet kan begrijpen. Toch is deze ruimte groter dan heel de derde dimensie. We houden deze nieuwe wereld afgesloten door onze foutieve benadering van ALLES WAT WE ZIEN. We zien alles als buiten ons…..door onze eigen logica/keuze.

Dit inzien is de oplossing. Het is zo moeilijk of zo gemakkelijk. Het is een perceptie fout.

Er is geen aparte ‘IK’. BLIJF IN HET MIDDEN.

In het midden van de drie-eenheid is er een tijd/ruimte voorbij dualiteit. Je kunt deze niet begrijpen omdat begrijpen een aparte ‘IK’ nodig heeft, die niet bestaat.

Deze ruimte voorbij dualisme, noemt men ook WETEN.

Je mag het de hemel noemen, maar dat is weer een ander ‘verhaal’.

1/1

Multidimensionality: 

Bank IBAN BE47 9731 5960 8480

BIC: ARSPBE22