GAIA_nl

Sinds 2012 is Gaia begonnen aan haar vooropgestelde (lente)schoonmaak.

Deze schoonmaak houdt in dat de bewustzijnsvormen die zij in het  (verre) verleden heeft uitgenodigd tegen het LICHT worden gehouden.

Welke bewustzijnsvormen kunnen/willen harmonieus samen leven. Welke energieën zijn goed voor haar en welke gedijen hier. De andere energieën dienen elders hun juiste plaats te vinden.

Dit is het paradijs op aarde, een van de oorspronkelijke doelen.

Moeder Gaia beseft best dat de meeste mensen niet het minst op de hoogte zijn van haar doelen en  slechts weinig van de huidige (lente)schoonmaak. Zij beseft ten volle dat de meeste mensen niets kennen van haar geschiedenis en de gehele inhoud van haar moederschap.

Haar mensenkinderen lijken haar zelfs te zijn vergeten. Dat is jammer maar ook dat is/was deel van het proces.

Daarom heeft Gaia ons gevraagd, de 144000, om samen met haar, een communicatielijn op te zetten.

Samen zullen wij over haar praten, met haar praten en onze diensten aanbieden om rechtstreeks met haar te kunnen communiceren.

Met Gaia communiceren is samen met Gaia al haar kinderen leren kennen, er mee om gaan in respect en liefde.

Alles is met alles verbonden.

Het is deze verbinding , met andere bewustzijnsvormen, dat Gaia oorspronkelijk heeft opgebouwd en uitgebouwd.

Dit wil zij ons tonen. Zij wenst dat de mensenkinderen op reis gaan en de oorsprong van alle bewustzijnsvormen die Gaia heeft gezoogd gaan bezoeken, omarmen en lief hebben.

Dan wordt dit Universum wat het bedoeld was te zijn:

Een sfeer van Liefde.

Multidimensionality: 

Bank IBAN BE47 9731 5960 8480

BIC: ARSPBE22

I'm a title

I'm a description. Click to edit me