VAN 3D NAAR 5D

Bewustzijnsverhoging
•Het volgen van Gaia in haar proces naar HARMONIE EN VOLWAARDIG LEVEN
•Het opvolgen van de oproep tot ASCENSIE
10 LESSEN
inschrijven: Eric Huysmans
www.multidimensionality.eu
1/1
LES 1

•Het begrijpen van onze begintoestand: 3D

•Dualisme begrijpen en doorzien

•De basisprincipes van 5D begrijpen

•Multidimensionaliteit een voorproever.

•Dimensies, Densiteiten

​​

LES 2


De basisprincipes van 5D begrijpen

•Multidimensionaliteit

•De Drie-eenheid

•De eerste deur: Mentaal

1/1
1/1
LES 3:

•De voorwaarden voor de tweede deur:

•‘IK’ overstijgen

•Het collectieve vlak

•Reizen naar andere densiteiten.

LES 4

•Het vierdelige lichaam

•Het locale ik-bewustzijn

•Helen

•Integrale helingsprincipe binnen het locale ik-bewustzijn

1/1
1/1
LES 5:

•Het niet locale Ik-bewustzijn

​•De tweede deur: hart

•Het zielenpad

•De drie-eenheid en de ziel

•Channelen

•De 12 Ster: een kosmisch helingsprincipe

Multidimensionality: 

Bank IBAN BE47 9731 5960 8480

BIC: ARSPBE22