EENHEIDS ( CHRISTUS)-BEWUSTZIJN

Herinner je ene ware zelf
Ervaar het eenheidsperspectief dat alles verbindt

Als je assistentie nodig hebt

Contacteer ons 

Leven en handelen vanuit eenheid is wat Christus gedemonstreerd heeft.
Gods wil overstijgt elke verwarring en problematiek.
Het is tijd NU.
JIJ BENT KLAAR
In deze lessenreeks gaan we doorheen de theorie maar gaan we ook de praktijk in. 
  • Wat dienen we te begrijpen over eenheidsbewustzijn.
  • Welke mentale stappen zijn nodig.
  • Welke emotionele stappen dienen er gezet te worden.
  • Hoe manifesteer ik eenheidsbewustzijn hier en nu.
  • Een kanaal worden.
  • Eenheid en het zielenpad ervaren.
  • Channelen, samenwerken met het hogere.
En meer…

Multidimensionality: 

Bank IBAN BE47 9731 5960 8480

BIC: ARSPBE22