Ascensie-6

6. Het zich (opnieuw) verbinden met alle levensvormen

 

 

Alles is met alles verbonden, maar door onze ik-focus op details zijn we dit uit het oog verloren.

We verbinden ons (opnieuw) met alle levensvormen.

We zijn niet alleen in de kosmos. Vele levensvormen bestaan ‘ginds’ in vele dimensies.

Miljoenen wezens willen ons graag leren kennen en ons vragen wat we geleerd hebben.

Die verbinding ligt niet buiten ons maar in ons, vanuit het ik-zelf bekeken.

Ze was er altijd enkel door de tijdelijke dualiteit was en is het maximaal een misverstand.

Lijden was slechts een denkfout, als gevolg van het oude leren.

Ascentie is net dat, dualiteit overstijgen.

Multidimensionality: 

Bank IBAN BE47 9731 5960 8480

BIC: ARSPBE22