Ascensie-5

5. Open kanaal worden voor universele kennis (weten):

 

 

De oude klas van dualiteit was er om elk ‘gevolg’ in detail te bestuderen.

De nieuwe klas van multidimensionaliteit is er nu om te zien dat elke ‘oorzaak’ bij ons begint.

De tijd is rijp om onze mentale kennis uit te breiden tot universeel weten.

Ascentie is een kanaal van weten worden, in eenheid met de hele creatie.

Ascentie is net dat, co-creëren in verbinding met.

Multidimensionality: 

Bank IBAN BE47 9731 5960 8480

BIC: ARSPBE22