Meesterschap1

Wij zijn onbegrensde eeuwige wezens. We zijn alles en hebben alles.

Als we het gevoel hebben iets niet te hebben is de oplossing in principe simpel:

Herinner je het gevoel, het beeld, de toestand voorafgaand aan het ' (gevoel van) niet hebben/ niet zijn'.

Dit noemen we HER-INNEREN.

Een meester her-innert zich dit.

We zijn altijd alles, maar de actie die nu van jou gevraagd wordt is dit jou herinneren.

Dit is een actie, zoals het verplaatsen van een voorwerp.

Het is geen verbeteren of herstellen. Het is hooguit een vergeetachtigheid. Ha daar staat het!

Maar die vergeetachtigheid, ' waar had ik dat weeral gelaten' kan erg hardnekkig zijn en 'tijd' vragen.

Toch zijn en blijven we tijdloze wezens die 'tijd' gebruiken als middel om te herinneren, zoals je een pen gebruikt om te schrijven.

We hebben een pen, zoals we een lichaam hebben, tijd en ruimte 'hebben'.

Tijd is een middel. Ruimte is dat ook. Het staat tot onze beschikking.

 

 

 

Meesterschap is de actie, de beweging van het herinneren.

Het is een handeling, voorbij juist of fout.

Multidimensionality: 

Bank IBAN BE47 9731 5960 8480

BIC: ARSPBE22